Thursday, May 19, 2016

Tổng công ty Sông Đà và các đập thủy điện đang làm cạn kiệt dòng nước tại Tây Nguyên (Phần 3)B. Công trình thủy điện đang thi công1. Nhà máy thủy điện Xêkaman 1

      (Ngày: 28/12/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Việt Lào.
- Địa điểm xây dựng: huyện Sansay, tỉnh Attapư
- Quy mô công trình: Dự án thủy điện Xê kaman 1 bao gồm nhà máy thủy điện Xê kaman 1 và nhà máy thủy điện Xê kaman San xay với Tổng công suất lắp máy là 322 MW, tổng điện lượng trung bình năm là 1.227 triệu kWh, tổng mức đầu tư là 441 triệu USD (tương đương 7.137 tỷ đồng). Trong đó:
+ Công trình thủy điện Xê kaman 1: Công suất thiết kế 290 MW, điện lượng trung bình năm 1.096 triệu kWh, tổng mức đầu tư 396 triệu USD.
+ Công trình thủy điện Xê kaman San xay: Công suất thiết kế 32 MW, điênh lượng trung bình năm 131 triệu kWh, tổng mức đầu tư 45 triệu USD.
Dự án thủy điện Xê kaman 1 được khởi công công trình: 2009. Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành công trình vào năm 2013.


2. Nhà máy thủy điện Hương Sơn
 (Ngày: 28/12/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Hương Sơn
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Hà Tĩnh
- Tổng mức đầu tư của dự án: 401,25 tỷ đồng.
- Công suất: 19,5 MW
- Sản lượng điện hàng năm: 78,91 triệu KWh.
Dự án thủy điện Hương Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh được khởi công công trình tháng 12/2004. Dự kiến khánh thành công trình : năm 2010.

3. Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
     (Ngày: 28/12/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sông Đà - Hoàng Liên
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Lào Cai
- Tổng mức đầu tư của dự án: 667,493 tỷ đồng.
- Công suất: 34,5 MW
- Sản lượng điện hàng năm: 140,77 triệu KWh. 
Dự án thủy điện Sử Pán 2 được khởi công công trình tháng 10/2006. Dự kiến hoàn thành công trình tháng 5/2010

4. Nhà máy thủy điện Yan Tann Sien
      (Ngày: 25/12/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà.
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Gia Lai.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 401,25 tỷ đồng.
- Công suất: 19,5 MW
- Sản lượng điện hàng năm: 78,91 triệu KWh.
Dự án thủy điện Yan Tann Sien được khởi công công trình năm 2008. Dự kiến khánh thành công trình: Năm 2010
5. Nhà máy thủy điện Nậm He 
      (Ngày: 25/12/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sông Đà Điện Biên.
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Điện Biên.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 315,46 tỷ đồng.
- Công suất: 15 MW
- Sản lượng điện hàng năm: 60,89 triệu KWh.
Dự án thủy điện Nậm He thuộc tỉnh Điện Biên được khởi công công trình: năm 2008. Dự kiến hoàn thành công trình năm 2011.

6. Nhà máy thủy điện Nậm Khánh 
 
7. Nhà máy thủy điện Tiên Thành 

8. Nhà máy thủy điện Hà Tây 

9. Nhà máy thủy điện Nậm Củn
 (Ngày: 25/12/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Liên.
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Lào Cai.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 973,34 tỷ đồng.
- Công suất: 31,5 MW
- Sản lượng điện hàng năm: 136,29 triệu KWh.
Dự án thủy điện Nậm Củn được khởi công công trình tháng 12/2009. Dự kiến hoàn thành công trình: Tháng 12/2009.

10. Nhà máy thủy điện Nậm Ly 1 
       (Ngày: 25/12/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SOMECO Hà Giang.
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Hà Giang.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 136,1 tỷ đồng.
- Công suất: 5,1 MW
- Sản lượng điện hàng năm: 22,61 triệu KWh.

Dự án thủy điện Nậm Ly 1 được khởi công công trình: Quý II/2007. Hiện nay dự án đang thi công các hạng mục công trình. Dự kiến công trình hoàn thành Quý IV/2010.

11. Nhà máy thủy điện Bắc Giang
      (Ngày: 25/12/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng SOMECO 1.
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Lạng Sơn.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 369,52 tỷ đồng.
- Công suất: 14 MW
- Sản lượng điện hàng năm: 56,35 triệu KWh.

Dự án thủy điện Bắc Giang được khởi công công trình: Quý II/2009. Dự kiến khánh thành công trình: Quý I/2012


12. Nhà máy thủy điện Trà Xom
       (Ngày: 25/12/2009)
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Trà Xom.
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Bình Định.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 496,93 tỷ đồng.
- Công suất 20 MW.
- Sản lượng điện hàng năm: 85,64 triệu KWh.
Dự án thủy điện Trà Xom được khởi công công trình: năm 2006. Dự kiến khánh thành công trình trong năm 2010.

13. Dự án thủy điện Xêkaman 3
       (Ngày: 09/12/2009)

 
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Việt Lào.
- Địa điểm xây dựng: huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, Nước CH DCND Lào.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 311,7 triệu USD ( tương đương 5.018 tỷ đồng ).
- Công suất: 250 MW.
- Sản lượng điện hàng năm: 1.100 triệu KWh.
Dự án thủy điện Xekaman 3 được khởi công công trình : Tháng 4/2006.
Hiện nay, công trình đang được thi công các hạng mục chính như: Đắp đập dâng, Đổ bê tông đập tràn, Đào hầm dẫn nước,....., dự kiến hoàn thành công trình vào năm 2011.
I.                  Các thông số cơ bản:
- Mực nước dâng bình thường: 970 m
- MNC: 906 m
- Dung tích hồ chứa: 267.45 triệu m3
- Công suất lắp máy: 250 MW
- Số tổ máy: 2 tổ máy
- Cao trình đỉnh đập:
- Cao trình ngưỡng tràn xả mặt (ngưỡng tràn xả sân):
- Cao trình ngưỡng CNN (số khoang):
- Chiều dài hầm dẫn nước (đường kính):
- Chiều cao đập lớn nhất :
- Chiều dài đập max (theo đỉnh): 542,60 m
- Chiều rộng đáy đập max:
- Cột nước tính toán: 469.93 m
- Điện nước bình quân (Eo): 1144.84 triệu KW
- Tổng mức đầu tư: 5.018 tỷ VNĐ

II. Các mốc tiến độ chính.
- Khởi công: Ngày 04/5/2006
- Lấp sông giai đoạn I : 12/2007
- Khởi động không tải TM1:
- Phát điện tổ máy 1: tháng 6/2011

III. Khối lượng thiết kế.

- Đào đất: 4259.03 103.m3
- Đào đá:
- Đào ngầm: 511.16 103.m3
- Đắp đất đá: 2744 103.m3
- Bê tông hở: 186.52 103.m3
- Bê tông ngầm:
- Bê tông đầm lăn:
- Thép trong bê tông:
- Khoan phun gia cố: 22.000m
- Thép bọc hầm ( đường ống áp lực ):
- Chiều dài hầm max:
- Thiết bị cơ khí thủy công: 417.1 tấn
- Thiết bị cơ khí thủy lực: 239 tấn
- Thiết bị điện:
IV. Khối lượng tính theo: BC NCKT
V. Dạng kết cấu công trình.

- Đập bê tông bản mặt, hầm dẫn nước, NM mở14. Nhà máy thuỷ điện Nậm Chiến
       (Ngày: 05/10/2009)

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Chiến.
- Địa điểm xây dựng: tỉnh Sơn La.
- Tổng mức đầu tư của dự án: 4199,43 tỷ đồng.
- Công suất: 200 MW.
- Sản lượng điện hàng năm: 791,07 triệu KWh.
Dự án thủy điện Nậm Chiến được khởi công công trình năm 2007. Hiện nay dự án đang thi công Hầm phụ, Hầm dẫn nước, Hố móng đập vòm, Hố móng nhà máy... Phấn đấu hoàn thành công trình năm 201115. Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ
     (Ngày: 05/10/2009)

+ Chiều dài đập theo đỉnh : 509 m
+ Chiều cao đập lớn nhất : 137 m
+ Mực nước bình thường : 200 m
+ Dung tích hồ chứa nước : 1,8 tỷ m3
+ Số tổ máy : 2 tổ
+ Công suất thiết kế : 320 MW
+ Loại đập : BT đầm lăn hầm dẫn nước NM hở
+ Thời gian thi công : Khởi công từ năm 2005 – 2009
+ Khối lượng đào đắp : 3.787.103 m3 đất đá
+ Đổ bê tông Bê tông hở : 357.600 m3 Bê tông ngầm : 51.300 m3 Bê tông đầm lăn : 1.464. 103 m3
+ Khoan phun : 16.103 m dài
+ Lắp đặt thiết bị thuỷ công : 2.496 tấn
+ Lắp đặt thiết bị thuỷ lực : 3.100 tấn
  • Chủ đầu tư
:  
  • Đơn vị thi công
:  
  • Tổng giá trị
:  + Tổng mức đầu tư : 5.740 tỷ VNĐ16. Nhà máy thuỷ điện Sơn La 
      (Ngày: 03/10/2009)
Nhà máy Thủy điện Sơn La với tổng công suất lắp máy dự kiến 2.400MW sẽ được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng bốn đường dây 500kV Sơn La – Hòa Bình, Sơn La – Nho Quan, Sơn La - Việt Trì và Sơn La – Sóc Sơn. Trạm 500kV Sơn La dự kiến đặt tại khu vực Pi Toong, cách nhà máy này khoảng từ ba đến bốn km.
* Diện tích hồ chứa: 224km2. Dung tích toàn bộ hồ chứa: 9,26 tỉ mét khối nước.
* Công suất lắp máy: 2.400 MW, gồm 6 tổ máy.
* Điện lượng bình quân hằng năm: 9,429 tỉ kWh.
* Cấp công trình: Cấp đặc biệt.
* Tổng vốn đầu tư: 42.476,9 tỉ đồng (bao gồm vốn đầu tư ban đầu là 36.786,97 tỉ đồng và lãi vay trong thời gian xây dựng là 5.708 tỉ đồng).
Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực VN
Đơn vị thi công: Tổng công ty Sông Đà (Đứng đầu tổ hợp nhà thầu)
Tổng giá trị: 42.476,9 tỉ đồng 


17. Công trình thủy điện Buôn Kuôp (2006-2011)
http://www.vinaconex.com.vn/?id=2255

 - Chủ đầu tư: Ban QLDA Thủy điện 5- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
-  Giá trị thực hiện:       1,232,369,950,000 VND
-  Địa điểm:          Xã Hòa Phú, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Lăk
-  Thời điểm bắt đầu và kết thúc: 5/2006- 7/2011
-  Thông tin chi tiết:
Dự án Thủy điện Buôn Kuốp là công trình có qui mô lớn nhất của tỉnh Đăk Lăk với công suất lắp máy 280MW, sản lượng điện hàng năm 1,4 tỷ KWh, tổng mức vốn đầu tư khoảng 4,616 tỷ đồng. Bên cạnh việc tạo nguồn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, công trình này còn điều hòa nguồn nước, cấp nước tạo nguồn cho hạ du công trình, phục vụ tưới tiêu cho hơn 100.000ha đất nông nghiệp của tỉnh, tạo cảnh quan môi trường, phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản... Qui mô công trình gồm có tuyến đầu mối với đập chính và đập tràn bố trí trên sông Srêpốk; tuyến năng lượng với cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, đường ống áp lực, Nhà máy – kênh dẫn và trạm phân phối điện ngoài trời 220/110KV.
Tổng Công ty CP Vinaconex là tổng thầu thi công và là nhà thầu trực tiếp thi công và lắp đặt cho các hạng mục chính: Đường hầm dẫn nước; Đường ống áp lực; Tháp điều áp; Ngách thi công giữa ; Ngách thi công cuối và một số công tác khác.
Các hạng mục thi công bao gồm:
-  Đường hầm dẫn nước: Kết cấu vỏ hầm bằng BTCT, đường kính trong 7m, gồm hai đường hầm: Đường hầm số 1 (dài 4.080,24m), đường hầm số 2 (dài 4.116,23m)
-  Đào đá (Công nghệ đào áp dụng: NATM)
-  Đường ống áp lực: Gồm 2 đường ống áp lực số 1 và số 2 có đường kính trong thay đổi D=7m – 6m – 5m, kết cấu BTCT và lót thép. Chiều dài đường ống áp lực số 1 là 278,87m; chiều dài đường ống áp lực số 2 là 242,9m.No comments:

Post a Comment