Thursday, September 29, 2016

Tài liệu: KỸ THUẬT CANH TÁC TÔM-LÚA

.
Link bài viết và hình ảnh chi tiết on Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/0B7vxHAQlq7jzS0hnV1VXaGJScVE 

Tôm sú

Ruộng nuôi tôm – lúa 

Bừa trục mặt ruộng

Kiểm tra tôm và thức ăn trong sàng

Bón vôi cải tạo ruộng nuôi


Các đốm trắng xuất hiện ở vỏ đầu ngực

Tôm  nhiễm MBV nặng có biểu hiện chậm lớn
 

Tôm bị bệnh đầu vàng

 


Đuôi tôm bị vi khuẩn ăn mòn


Tôm bị bệnh đóng rong nặng


Acineta sp và Zoothamnium bám kín tôm giống
Mang tôm có màu đỏ


Cơ tôm bị co cứng lại


Tôm bị hoại tử đuôi chết nổi trên mặt ruộng

Mang tôm có màu đen


Tôm (bên phải) bị phồng nắp mang  


Tôm đạt c thu hoạch