Sunday, May 29, 2016

HỒ SƠ VEDAN1. Công ty Vedan Vietnam:


Trang nhà công ty Vedan Việt Nam:
http://vedan.com.vn/vedan/?q=node/2372. Kết quả xác định vi phạm, mức độ ảnh hưởng do hành vi gây ô nhiễm của Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam

Nguồn: 

 
3. Hồ sơ Vụ án Vedan Việt Nam 

 Nguồn:


No comments:

Post a Comment