Sunday, July 30, 2017

Letter from the Mekong - MEKONG POWER SHIFT: EMERGING TRENDS IN THE GMS POWER SECTOR - © 2017 The Stimson Center All rights reserved.

TRÍCH ĐOẠN VÀ DỊCH SANG TIẾNG VIỆT:

Kế hoạch tương lai
Khi nhu cầu điện của Việt Nam tăng vọt trong những thập kỷ tới, các nhà quy hoạch dự đoán than sẽ tăng lên như một đối thủ thống trị trên thị trường. Kế hoạch phát triển điện VII sửa đổi của Việt Nam VII - được công bố năm 2016 - cho thấy thị phần của than đá sẽ tăng lên 42,7% vào năm 2020, 49,7% vào năm 2025 và ổn định ở mức 42,7% vào năm 2030. Đồng thời, các khoản đầu tư tái tạo sẽ tăng lên.
Theo tỷ lệ công suất lắp đặt, gió, năng lượng mặt trời và sinh khối, chỉ chiếm khoảng 0,1% lượng điện của Việt Nam trong năm 2014- sẽ tăng lên 9,9% vào năm 2020, 12,5% vào năm 2025 và đạt mục tiêu 21% vào năm 2030. Đường cơ sở cho ngành này là không đáng kể
và PDP sửa đổi VII cho thấy một số sự nhất trí trong chính phủ rằng các chính sách thân thiện với tái tạo sẽ là cần thiết để hỗ trợ xây dựng này. Thủy điện và khí tự nhiên sẽ giảm trong tỷ lệ cung, mặc dù tổng công suất lắp đặt cho cả hai sẽ tiếp tục tăng lên 2030.

(Ghi chú: Thủy điện và khí tự nhiên sẽ giảm...có nghĩa là nhu cầu điện gia tăng thì Vn sẽ phát triển tối đa Nhiệt điện: nhà máy điện chạy bằng than ..)

Việc giảm giá điện cho người tiêu dùng được thảo luận rộng rãi ở Việt Nam là một điều không tránh khỏi, vì vậy giá cả có thể đóng vai trò quan trọng quyết định việc kinh doanh năng lượng đóng vai trò như thế nào trong danh mục năng lượng của Việt Nam đến năm 2030.
Chi phí sản xuất điện bằng cách bổ sung các nhà máy nhiệt điện than trong nước Trên mức 0,09 USD / kwh vào năm 2020 do nhu cầu nhập khẩu than và xây dựng các biện pháp giảm nhẹ môi trường được cải thiện nhằm giảm khí thải carbon. Điều này sẽ không chỉ làm cho nhập khẩu thủy điện từ Lào với giá chiết khấu là 0,06-0,07 USD / kwh, mà còn có thể hỗ trợ điện năng sản xuất bằng năng lượng mặt trời, hiện tại ở mức trung bình 0,072 USD / kwh.
“Đã đến lúc tạm dừng các dự án đập thủy điện để tính tới các xu hướng mới trong ngành năng lượng,” ông Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á của Viện Stimson nói trong buổi thảo luận. Ông Eyler chỉ dùng chữ “tạm dừng” chứ không phải “chấm dứt hẳn”.
VÀI HÌNH ẢNH TRONG TÀI LIỆU "LETTER FROM MEKONG"

Electricity transmission lines in Laos
.

Bac Lieu Wind Farm in  Vietnam.
.

Ban Na Substation in Champasak, Laos.

Environmental gathering led my Karen women's organization in Myanmar


Floating village on the Tonle Sap Lake in Cambodia, powered by rooftop solar panels.

Lopburi Solar Farm in Thailand.


GMS Crossborder Power Transmission. Asian Development Bank. Greater Mekong Subregion Atlas of the Environment (2nd Edition).

Chart from Magee and Hennig

No comments:

Post a Comment