Monday, July 22, 2019

Golden Triangle in 2018 (Photos by LymHa) & 2019 (Photos on Internet)


Golden Triangle - Ngã ba Tam Giác Vàng năm 2018
(Photos by LymHa) 

Golden Triangle - Ngã ba Tam Giác Vàng năm 2018 
(Photos by LymHa)

***

Nước sông Mekong cạn kiệt làm lộ bãi cát vốn nằm dưới lòng sông tại khu "Tam giác vàng" giáp giới Thái Lan - Lào - Myanmar - Ảnh: THE THAIGER

Source:

***
Hút cát sỏi tại Kratie năm 2018 (Photos by LymHa)


Hút cát sỏi tại Kratie năm 2018 (Photos by LymHa)

Hút cát sỏi tại Kratie năm 2018 (Photos by LymHa)

Hút cát sỏi tại Kratie năm 2018 (Photos by LymHa)


Trạm đo mực nước Mekong tại Kratie năm 2018
(Photo by LymHa)
.

No comments:

Post a Comment