Tuesday, July 23, 2019

Fb Lê Nguyễn Hương Trà: Mực nước trên sông Mekong đang ở mức thấp nhất trong lịch sử - 10 Photos


Ủy hội sông Mekong (Mekong River Commission) vừa phát đi thông báo cho biết, mực nước trên sông Mekong đang ở mức thấp nhất trong lịch sử.

10 PHOTOS:Source:
https://www.facebook.com/lenguyenhuongtra.de/posts/10212129753233779

No comments:

Post a Comment