Sunday, August 18, 2019

Mực nước lũ lớn nhất tại Tân Châu năm 2019 nhiều khả năng từ 3,0-3,5m


18/08/2019

Đó là dự báo của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam trong bản tin Dự báo lũ cuối nguồn và nhận định nguồn nước xâm nhập mặn mùa khô vùng ĐBSCL 2019-2020.

Ảnh có tính chất minh họa
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, duy trì trạng thái El Nino yếu từ nay đến khoảng tháng 11/2019 với xác suất khoảng 50-55%, nhiệt độ trung bình ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn từ 0,5- 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.
Khu vực Nam Bộ, tổng lượng mưa tháng 8-9 cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10-30%; từ tháng 11 và tháng 12/2019 thấp hơn TBNN cùng thời kỳ từ 10- 25%; riêng tháng 10 xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.
Về chế độ thủy văn, từ cuối tháng 7- 10/2019, tổng lượng dòng chảy trên các trạm thượng nguồn Mekong ở mức thấp hơn so với TBNN từ 20-30%.

Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ1-BĐ2, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,2-0,4m. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ khả năng vào cuối tháng 9 đầu tháng 10.
Tuy ít có khả năng xuất hiện lũ lớn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ cường suất lũ lên nhanh hơn bình thường do tác động điều tiết dòng chảy từ thượng lưu.

Cập nhật phân tích dự báo dòng chảy mùa lũ 2019 cùng với các tác động do điều tiết thủy điện trên lưu vực, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo mực nước lũ lớn nhất tại Tân Châu theo khả năng thấp là 3,0-3,5m (nhiều khả năng xảy ra); theo phương án lũ cao hơn, mực nước tại Tân Châu có thể đạt 3,3-3,7m (ít khả năng xảy ra hơn).
Năm 2019 được xem là năm lũ nhỏ, mưa ít trên toàn lưu vực vì vậy có nguy cơ hạn mặn cao ở mùa khô 2019-2020.

THANH SƠN


No comments:

Post a Comment