Thursday, November 9, 2017

Quảng Nam có 6 đập thủy điện có công suất trên 100 MW

.
https://docs.google.com/document/d/1k8eb8rq2q2X3NtINjfdnacAu69MHTW8W5kp4OFXR51k/edit?usp=sharing

*

Đập thủy điện A VƯƠNG - Quảng Nam
Đập thủy điện SÔNG TRANH 2 - Quảng Nam
Đập thủy điện SÔNG BUNG 2 - Quảng Nam
Đập thủy điện SÔNG BUNG 4 - Quảng Nam
Đập thủy điện DAK MI 4 - Quảng Nam
Bản đồ lưu vực hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn

***No comments:

Post a Comment