Wednesday, November 8, 2017

Các nhà máy thuỷ điện lớn ( >100MW) của Việt NamTT
Tên
Công suất lắp máy (MW)
Tỉnh

A. Đang vận hành


1
Hòa Bình
1920
Hòa Bình
2
Thác Bà
108
Yên Bái
3
Yali
720
Gia Lai
4
Đa Nhim
160
Lâm Đồng
5
Hàm Thuận
300
Lâm Đồng
6
Đa Mi
175
Lâm Đồng
7
Thác Mơ
150
Bình Phước
8
Trị An
400
Đồng Nai

B. Đang xây dựng


1
Tuyên Quang
342
Tuyên Quang
2
Bản Chát
220
Lai Châu
3
Huội Quảng
520
Sơn La
4
Sơn La 
2400
Sơn La
5
Bản Vẽ
300
Nghệ An
6
A Vương
210
Quảng Nam
7
Kanak-An Khê
173
Gia Lai
8
Sông Tranh 2
190
Quảng Nam
9
Sông Ba Hạ
220
Phú Yên
10
Đại Ninh
300
Lâm Đồng
11
Plei Krông
110
Kontum
12
Sêsan 3
260
Gia Lai
13
Sêsan 4
330
Gia Lai
14
Srêpok 3
220
Đắc Lắc
15
Buôn Kuôp
280
Đắc Lắc
16
 Đồng Nai 3
240
Lâm Đồng
17
Đồng Nai  4
270
Lâm Đồng

C. Chuẩn bị


1
Nho Quế 3
135
Hà Giang
2
Lai Châu
1200
Lai Châu
3
Nam Chien
210
Sơn La
4
Trung Sơn
250
Thanh Hoá
5
Khe Bố
100
Nghệ An
6
Hủa Na
180
Nghệ An
7
A Sap
150
Thừa Thiên Huế
8
Sông Bùng 2
100
Quảng Nam
9
Sông Bùng 4
145
Quảng Nam
10
Đakmi 1
200
Quảng Nam
11
Đakmi 4
140
Quảng Nam
12
Thượng Kontum
260
Kontum

D. Qui hoạch


1
Đông Phù Yên
1200
Sơn La
2
Bác Ái
1050
Ninh Thuận


                                                                                        (theo Tâm Đan, EVN)
Source: 

No comments:

Post a Comment