Sunday, April 23, 2023

BỘ TRƯỞNG LÀO KÊU GỌI SÁNG TẠO, HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN KHẢ CHẤP MEKONG

(Lao minister calls for innovation, cooperation for sustainable development of Mekong)

Vientiane Times – Bình Yên Đông lược dịch

The Star – 5 April 2023

 

Bộ trưởng Bounkham Vorachit (giữa) phát biểu tại phiên họp bộ trưởng.

 

VIENTIANE (Vientiane Times/Asia News Network):  Đối mặt với những thách thức đe dọa nguồn nước của Mekong và cuộc sống của người dân dựa vào nó, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Bounkham Vorachit kêu gọi sáng tạo và hợp tác để đáp ứng những vấn đề đang xảy ra.

Trong diễn văn khai mạc hôm Thứ Ba (4 tháng 4), bộ trưởng Lào nói với các tham dự viên ở Phiên họp Bộ trưởng của Thượng đỉnh MRC lần thứ 4th được tổ chức ở Lào rằng thay đổi khí hậu đang mang lũ lụt và hạn hán cực đoan đến khu vực.

Thay đổi khí hậu làm cho lũ lụt và hạn hán trong hạ lưu vực Mekong thêm tồi tệ.  Trong những năm nhiều mưa 2018 và 2000, số người bị ảnh hưởng của lũ lụt đã tăng đến 12 triệu.

Trong khi đó, tần suất của hạn hán gia tăng trong 10 năm từ 2010 đến 2020 so với thập niên trước, theo MRC – cơ quan liên chánh phủ là diễn đàn để quản lý nguồn nước và phát triển khả chấp trong khu vực.

Ngoài ra, Bounkham nói kỹ nghệ hóa và dân số tăng trưởng đã đặt gánh nặng lên nguồn nước của con sông lớn nhất Đông Nam Á, cung cấp cuộc sống cho hàng chục triệu người.

“Chúng ta cần tạo nên một con đường mới để quản lý và phát triển nguồn nước Mekong tối ưu và cân bằng hơn,” Bounkham, là thành viên Lào của Hội đồng MRC, nói với các tham dự viên trong buổi họp.

“Do đó, sáng tạo và hợp tác để bảo đảm nước và phát triển khả chấp rất cần trong lưu vực sông nầy.”

Các bộ trưởng và lãnh đạo của các phái đoàn của các quốc gia thành viên MRC – Cambodia, Lào, Thái Lan và Việt Nam – và các đại diện của các quốc gia thượng lưu Mekong Myanmar và Trung Hoa cùng với các đối tác phát triển đã tham dự buổi họp.

“Tôi rất vui khi chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay để lặp lại cam kết cao của chúng ta để hợp tác quả thật là một cách để đáp ứng với những thách thức nầy, và nắm lấy các cơ hội phát triển,” Bounkham, cũng là Chủ tịch của Ủy ban Mekong Quốc gia Lào, nói.

Các tham dự viên duyệt xét thành tích của MRC kể từ Tuyên ngôn Siem Reap 2018.  Họ cũng nghe trình bày về kết quả của Hội nghị Quốc tế diễn ra 2 ngày trước, khi hàng trăm chuyên viên trên khắp thế giới thảo luận những cách sáng tạo và hợp tác có thể bảo đảm nước và một Mekong khả chấp trong tương lai.

Phiên họp bộ trưởng mở đầu cho Thượng đỉnh MRC lần thứ 4th với chủ đề “Sáng tạo và Hợp tác cho một Mekong Khả chấp và Bảo đảm Nước” được dự trù diễn ra vào ngày Thứ Tư ở thủ đô Lào.

“Chúng ta sẽ thấy làm thế nào những [kết quả của phiên họp] nầy được đưa vào những thảo luận trong ngày mai bởi Lãnh đạo của các Chánh phủ MRC trong khi họ lặp lại cam kết chánh trị ở cấp cao đối với hợp tác Mekong, đối với trách nhiệm với MRC, và đối với việc phát triển hòa bình và khả chấp nguồn nước và tài nguyên liên hệ của lưu vực sông Mekong,” bộ trưởng Lào nói.

Bà nói thêm rằng trong 28 năm qua kể từ khi thành lập trong năm 1995, MRC đã tiến triển và thực hiện nhiều kết quả đáng kể.

Những kết quả nầy gồm có hình thành tầm nhìn chung cho một lưu vực sông Mekong thịnh vượng kinh tế, công bằng xã hội, lành mạnh môi trường và chịu đựng khí hậu, lót đường cho lưu vực sông tiến đến phát triển khả chấp.

No comments:

Post a Comment