Sunday, August 14, 2022

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Ở DƯỚI NƯỚC THƯỢNG MEKONG ĐƯỢC KHÁNH THÀNH Ở STUNG TRENG

(Upper Mekong aquatic research centre inaugurated in Stung Treng)

 

Nov Sivutha – Bình Yên Đông lược dịch

The Phnom Penh Post – 11 August 2022

 

Bộ trưởng Nông nghiệp Veng Sakhon tại buổi lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Dưới nước Mekong ở Stung Treng. [Ảnh: Agriculture Ministry]

 

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, với sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới, đã chánh thức khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Dưới Nước Sông Mekong Thượng trong tỉnh Stung treng để cải thiện hiệu năng của thủy sản và quản lý việc nuôi cá trong khu vực thượng Mekong.

Bộ trưởng Nông nghiệp Veng Sakhon nói trong buổi lễ ngày 10 tháng 8 rằng trung tâm rất cần để phát triển việc nuôi cá trong vùng đông bắc – gồm có các tỉnh Stung Treng, Kratie, Mondulkiri, Ratanakiri và Preah Vihear – để đáp ứng với Kế hoạch Chiến lược Quốc gia để Phát triển việc Nuôi cá 2016-2030 và Kế hoạch Phát triển Nông nghiệp 2022-2030.

Sakhon nói rằng trong tình hình thế giới đang đối mặt với khủng hoảng lương thực vì xung đột Nga-Ukraine, trung tâm trong xã Sam Khuoy, làng Ba Deum của huyện Sesan sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh lương thực qua việc nuôi cá và trồng trọt ở dưới nước để cung cấp cho thị trường địa phương và xuất cảng.

Ông nói thêm rằng nó cũng sẽ đóng một vai trò trong việc sản xuất và phổ biến các chủng loại ở dưới nước và là một cơ quan huấn luyện kỹ thuật gây giống và bảo tồn các chủng loại ở dưới nước, để đáp ứng với sự cần thiết để quản lý tốt hơn sông Mekong Thượng.

Nó sẽ là trung tâm khu vực của Cơ quan Quản trị Thủy sản (FiA) cho việc nuôi cá trong vùng đông bắc.  Sakhon dự trù rằng trong tương lai gần, bộ phận nuôi cá trong vùng sẽ phát triển thêm, cải thiện đời sống của người dân địa phương, nhất là dân tộc thiểu số.

Nó cũng sẽ củng cố việc bảo vệ và tái sản xuất các loại cá hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng trên khắp khu vực.

“Tôi yêu cầu rằng Ngân hàng Thế giới, các giới chức tỉnh huyện và các tổ chức thích hợp hợp tác hoàn toàn để bảo đảm rằng trung tâm làm tròn chức năng như được hoạch định,” ông  nói.

Tổng giám đốc FiA Poun Sotha nói rằng trong năm 2016, chánh phủ chấp thuận một khoản vay của Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ việc thực hiện dự án trong giai đoạn 3 của “Quản lý tài nguyên thiên nhiên của sông Mekong”.  FiA đã thực hiện thành phần thứ nhất, chú trọng đến quản lý thủy sản và tài nguyên ở dưới nước trong vùng đông bắc.

Sotha ghi nhận rằng việc xây cất trung tâm bắt đầu trong tháng 10 năm 2020 và hoàn tất vào tháng 9 năm ngoái.  Trung tâm gồm có 10,4 hectares và tốn 1,7 triệu USD.

Trung tâm có 24 ao, gồm có 1 ao chứa nước lớn, 12 ao cá con, 4 ao cho cá vỗ béo, 6 để gây giống, và 1 để lọc nước thải.  Nó có máy điện riêng, hệ thống thoát nước và giếng nước ngọt, cùng với các cơ sở nghiên cứu và chỗ ăn chỗ ở.

Trung tâm có 3 văn phòng chánh, một văn phòng quản trị, một văn phòng kỹ thuật ở dưới nước và văn phòng thí nghiệm và nghiên cứu, ông nói thêm.

No comments:

Post a Comment