Sunday, July 3, 2022

BẮT ĐẦU NGHIÊN CỨU THÍCH ỨNG MEKONG

(Mekong adaptation study kicks off)

Ry Sochan – Bình Yên Đông lược dịch

The Phnom Penh Post – 29 June 2022

 

Không ảnh của sông Mekong trong tỉnh Kratie năm 2018. [Ảnh: MRC]

 

Ùy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) phát động một nghiên cứu hỗn hợp vào ngày 29 tháng 6 với Trung tâm Hợp tác Nguồn Nước Lancang-Mekong về cách để thích ứng với điều kiện thủy học thay đổi trong lưu vực Lancang-Mekong giữa lúc phát triển nhanh chóng và khí hậu thay đổi.

Nghiên cứu hỗn hợp, có tựa đề “Những Lề lối Thay đổi của Điều kiện Thủy học của Lưu vực Lancang-Mekong và các Chiến lược Thích ứng” sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn.

Giai đoạn thứ 1st bắt đầu trong năm nay và được dự trù đưa ra những đề nghị có thể hành động.  Giai đoạn 2nd trong 2023-2024, sẽ được thực hiện với sự phối hợp của Kế hoạch Chiến lược MRC 2021-2025.

Nghiên cứu hỗn hợp được phát động ở diễn đàn các bên liên hệ khu vực thứ 12th do MRC tổ chức ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, nơi chủ đề trung tâm là làm thế nào để cải thiện việc chia sẻ tin tức và phối hợp các hoạt động của đập để cung cấp lợi ích thêm và tối thiểu hóa bất cứ ảnh hưởng đến các cộng đồng ở hạ lưu.

Diễn đàn nhằm để đề cập đến thay đổi khí hậu cấp bách và thách thức môi trường trong lưu vực sông Mekong và để cho thấy tiến bộ của nghiên cứu về thay đổi lề lối của điều kiện thủy học của lưu vực sông Lancang-Mekong đối với chiến lược thích ứng.

Từ năm 2009, khi Mekong ghi nhận dòng chảy thấp chưa từng thấy vì hạn hán và các hoạt động thủy học ở thượng lưu, Văn phòng MRC và Trung tâm Hợp tác Nguồn Nước Lancang-Mekong, có trụ sở ở Beijing (Bắc Kinh), đã đồng ý cộng tác để cải thiện việc chia sẻ tin tức và các hoạt động hỗn hợp để hỗ trợ 6 quốc gia Mekong, với cả 2 ký kết MoU để quản lý tốt hơn thượng hạ lưu Mekong.

“MRC và Hợp tác Mekong-Lancang (MLC) gồm có Trung Hoa đang nghiên cứu hỗn hợp về thay đổi chế độ dòng chảy của lưu vực sông Lancang-Mekong sẽ góp phần để thực hiện chiến lược thủy điện khả chấp,” CEO của Văn phòng MRC Anoulak Kittihoun nói ở diễn đàn.

Ông nói nghiên cứu rất cần trong một thời đại khi các quan điểm phân tán giữa các bên liên hệ về điều kiện của sông và các nguyên nhân của thay đổi đối với sông đã trở nên rõ ràng.

Hao Zhao, tổng thư ký của Trung tâm Hợp tác Nguồn Nước Lancang-Mekong, nói ở diễn đàn qua hội nghị trên mạng rằng các đề nghị của Beijing được chấp nhận trong tháng 12 năm 2021 công nhận rằng các quốc gia MLC đang đối mặt với những thách thức chẳng hạn như gia tăng nhu cầu nguồn nước, lũ lụt xảy ra thường xuyên, hạn hán, suy thoái hệ sinh thái ở dưới nước, ô nhiễm gia tăng và những bất định khác của thay đổi khí hậu.

Nghiên cứu hỗn hợp sẽ không đơn thuần vì lý do kỹ thuật, nhưng cũng để chia sẻ dữ kiện khí tượng và thủy học, mô hình và kiến thức khác vì chia sẻ tin tức rất cấp bách cho sự thành công của nghiên cứu và quản lý sông, ông nói.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bằng cách phát động nghiên cứu hỗn hợp ở diễn đàn quan trọng nầy được tổ chức bởi Văn phòng MRC, các nhà làm chánh sách, các nhà nghiên cứu, các nhà ngoại giao và xã hội dân sự có thể cùng đến để hợp tác.

“Chúng tôi có thể khuyến khích phối hợp và hợp tác trên khắp lưu vực sông và hành động hài hóa để đối phó với lũ lụt, hạn hán và những ảnh hưởng tai hại khác do thay đổi khí hậu và hoạt động của con người gây ra để giải quyết các vấn đề chung liên quan đến nước,” Hao Zhao nói.

Ông nói ông tin tưởng mạnh mẽ rằng các kết quả tuyệt vời sẽ được thực hiện trong nhiều lãnh vực hợp tác, nhất là về chia sẻ tin tức, một nghiên cứu hỗn hợp và tối hậu một hệ thống quản lý nguồn nước kết hợp để phát triển khả chấp lưu vực.

.

No comments:

Post a Comment