Monday, August 27, 2018

Mỹ cảnh báo đập thủy điện lớn nhất sông Mekong (Sambor) đặt ở vị trí cực kỳ tồi tệ, có thể vỡ bất cứ lúc nào

.

No comments:

Post a Comment