Friday, March 25, 2016

TƯỜNG TRÌNH RIÊNG CHO NHÓM LYMHA - Cập nhật Tài liệu tổng hợp "TỪ MEKONG ĐẾN CỬU LONG - 24/3/2016Sông Mekong cạn trơ lòng sông...
Bên kia sông là khu vực của Xayaburi, đường dây cao thế chạy đầy trời.
Người dân Lào nói, trước khi có con đập, nước sông nằm ngay chỗ chúng tôi đứng chụp hình, phải tới 300 mét mới chạm vào nước của sông.
Người dân Lào nói, phải tới tháng 6 hay tháng 7 thì mới có mưa, nhưng họ nói là dù có mưa thì mực nước cũng không bao giờ trở lên tới mức nước cũ,vì hồ chứa ở đập giữ nước lại, cho nên họ có dự án sẽ làm đường lấn ra hẳn bờ sông hiện nay để làm khu dân cư.
Mực nước vào ngày 23 tháng 3 năm 2016 chứng minh việc xả hồ nước ở đập Jing Hong để cứu đồng bằng Cửu Long LÀ VÔ CĂN CỨ.

Hình chụp từ bên kia bờ sông Mekong gần đập Xayaburi

Image #1


Image #2 


Image #3 


Image #4


Image #5


Image #6


Image #7


Image #8


Image #9


Image #10


Image #11 


Image #12 


Image #13 Ủy Hội Mekong - Vientian (Laos) … cửa đóng then cài!
Image #14 


Image #15 


 Image #16


Hai bên biên giới Thái Lào ở cửa khẩu Nong Khai
Cờ Thái và cờ Lào (Cờ Lào luôn luôn có cờ của Đảng Cộng sản kèm theo)
Hình chụp từ cầu Hữu Nghị Thái-Lào

Image #17 


Image #18 


Image #19 


Image #20


 Image #21
TƯỜNG TRÌNH RIÊNG CHO NHÓM LYMHA - 24/3/2016
Cập nhật Tài liệu tổng hợp "TỪ MEKONG ĐẾN CỬU LONG
Photos by YLymNo comments:

Post a Comment