Wednesday, March 9, 2016

Chương 4: Những nhà thám hiểm dòng sông Mekong

  • 1540: Một người Bồ Đào Nha tên là Antonio de Faria đã tìm ra dòng sông Mekong.
  • Người Pháp có sự quan tâm đặc biệt tới dòng sông Mekong này vào giữa thế kỷ 19, sau khi chiếm đóng Sài Gòn năm 1861. Từ năm 1893, người Pháp mở rộng quyền kiểm soát của họ đối với con sông này tới tận Lào bằng việc thiết lập ra Liên bang Đông Dương. Điều này đã chấm dứt sau Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất kết thúc và người Mỹ can thiệp vào khu vực.
  • 1866-1868: Cuộc thám hiểm có hệ thống đầu tiên bởi nhóm người Pháp Ernest Doudard de Lagrée và Francis Garnier. Họ đã phát hiện ra rằng Mekong có quá nhiều thác nước và những chỗ chảy xiết
The members of the Mekong Expedition of 1866-1868
(Source: http://www.wikiwand.com/en/Mekong)

Canoes on the Mekong,
engraving from the Voyage d'exploration en Indo-Chine, 1866-1868,
an account of the journey undertaken by Ernest de Doudart LaGree (1823-1868)
and published by Francis Garnier (1839-1873). Southeast Asia, 19th century.

No comments:

Post a Comment