Sunday, March 20, 2016

Images Weekly Update (March 20, 2016)


Đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán - Tháng 3/2016


Đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán - Tháng 3/2016
Ruộng Bạc Liêu bị hạn hán - Tháng 3, 2016Ruộng ở Giồng Trôm (Bến Tre) bị hạn hán - Tháng 3, 2016
Bơm chuyền nước cứu lúa ở Tiền Giang - Ảnh Đăng Nguyên - Tháng 3/2016

No comments:

Post a Comment