Sunday, October 16, 2022

THIẾT KẾ THỦY ĐIỆN MỚI ĐỂ NÂNG CAO HỆ SINH THÁI SÔNG MEKONG


(New hydropower design to boost Mekong River ecosystem)

Xinhua – Bình Yên Đông lược dịch

The Star – 6 October 2022

 

Sông Mekong ở Vientiane, Lào.

 

Ban quản trị của Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) đã chấp thuận một tài liệu mốc làm rõ các hướng dẫn cho các thiết kế dự án thủy điện để làm giảm ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và cộng đồng dọc theo thủy lộ lớn nhất ở Đông Nam Á (ĐNA),

Noài Hướng dẫn Thiết kế Sơ khởi (Preliminary Design Guidance (PDG)) được xét lại, ủy ban hỗn hợp cũng đồng ý Hướng dẫn về Đánh giá Ảnh hưởng Môi trường Xuyên biên giới (Guideline on Transboundary Environmental Impact Assessment (TbEIA)).

Với bản chất xuyên biên giới của sông chảy qua 4 quốc gia thành viên của MRC, gồm có Cambodia, Lào, Thài Lan và Việt Nam, một TbEIA phải đo đạc làm thế nào một dự án ảnh hưởng một láng giềng, một tuyên bố của MRC được công bố ngày hôm qua nói.

Thỏa thuận cho phép TbEIA được thử nghiệm và áp dụng bởi các quốc gia và nhà phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật của MRC.

Nó đo đạc làm thế nào một đập thủy điện hay bất cứ dư án hạ tầng cơ sở lớn, chẳng hạn như chuyển nước thủy nông hay công trình thủy vận, ảnh hưởng các vấn đề như dòng chảy, vận chuyển phù sa, phẩm chất nước và thủy sản, có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái sông và các cộng đồng dễ bị tổn thương ở cấp xuyên quốc gia hay khu vực.

“Đây là một xuyên phá lịch sử cho sự hợp tác MRC sau nhiều năm thảo luận.  Hai hướng dẫn cho thấy một cách chính xác cái phải làm trong việc tối thiểu hóa ảnh hưởng môi trường xuyên biên giới,” bản tuyên bố trích lời CEO của Văn phòng MRC Anoulak Kittihoun.

“Các thành viên sẽ thấy những hướng dẫn cò ích như thế nào, không chỉ cho chính quốc gia của họ và các cộng đồng địa phương, nhưng trong việc cộng tác với các láng giềng.”

Đối với kế hoạch thiết kế cho các dự án thủy điện, nó trải qua một tiến trình lâu dài của thảo luận và làm rõ, bao gồm 6 lãnh vực: vận chuyển phù sa và hình thái học, phẩm chất nước, đời sống ở dưới nước, cá và thủy sản, an toàn đập và thủy vận.

“PDG nầy hướng dẫn chúng ta tới các dự án có thể đứng vững về mặt kinh tế và thân thiện môi trường, bảo vệ hơn các tài nguyên của sông trong khi bảo vệ sinh kế của người dân,” Kittihoun nói.

No comments:

Post a Comment