Friday, May 22, 2020

Thái Công Tụng - Miền Đông Nam Phần và miền Châu thổ Cửu Long: môi trường thiên nhiên và môi trường nhân vănTháng 4 năm 2020

Bài tham luận này bàn về các sắc thái của miền Đông Nam phần (MĐNP) và miền Tây Nam phần (dưới đây gọi là đồng bằng sông Cửu long, viết tắt là ĐBSCL).
Miền Đông Nam phần gồm các tỉnh như sau, từ Tây sang Đông: Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước (tức Bình Long và Phước Long củ), Đồng Nai (tức Biên Hoà và Long Khánh cũ), Bà Rịa-Vũng Tàu (tức Phước Tuy cũ) và một thành phố lớn: Saigon.


https://drive.google.com/file/d/1gEF4qNPweIddgI-M46MLzV2hp38m7juz/view

.

No comments:

Post a Comment