Wednesday, June 20, 2018

Lào thông báo kế hoạch xây dựng đập thủy điện thứ 4 trên dòng chính sông Mê Kông

Th6 18, 2018
Theo kế hoạch, đập thủy điện Pak Lay được xây dựng tại tỉnh Xayaburi thuộc Bắc Lào. Đây là thủy điện không điều tiết, hoạt động liên tục quanh năm với công suất 770 MW.

Ngày 18-6, thông tin từ Ủy hội sông Mê Kông (MRC), MRC đã nhận được thông báo chính thức từ Chính phủ Lào về việc thực hiện quy trình tham vấn trước đối với dự án thủy điện Pak Lay. Thông báo này là thủ tục đầu tiên trong quy trình Thông báo, Tham vấn và Thoả thuận trước (PNPCA) về hợp tác, sử dụng nước trên dòng chính sông Mê Kông.


Vị trí đập Pak Lay mà Lào định xây dựng. Ảnh: MRC

Đập Pak Lay được xây dựng tại tỉnh Xayaburi thuộc Bắc Lào. Đây là thủy điện không điều tiết, hoạt động liên tục quanh năm với công suất 770 MW. Dự kiến, thủy điện này ​​bắt đầu xây dựng vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2029.
Đây là đập thủy điện thứ 4 có kế hoạch xây dựng trên dòng chính sông Mê Kông của Lào sau Xayaburi, Don Sahong và Pak Beng

Source:
https://tinviettoday.vn/lao-thong-bao-ke-hoach-xay-dung-dap-thuy-dien-thu-4-tren-dong-chinh-song-me-kong/No comments:

Post a Comment