Sunday, November 27, 2022

PHÓ TỔNG THỐNG HOA KỲ KAMALA HARRIS HỨA 20 TRIỆU USD CHO HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG SẠCH MEKONG

 (US VP Kamala Harris promises US$20mil for Mekong clean energy partnership)

Asia News Network – Bình Yên Đông lược dịch

The Star – 21 Nomember 2022

 

Hoa Kỳ đã hứa ngân quỹ cho năng lượng sạch trong khu vực Mekong. [Ảnh: AFP]


BANGKOK (The Nation/Asia News Network) – Trước khi đến Philippines, Phó Tổng thống (PTT) Hoa Kỳ Kamala Harris đã gặp các nhà hoạt động môi trường và các lãnh đạo năng lượng sạch để thảo luận về khủng hoảng khí hậu trong khu vực Mekong.

Bà cũng loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp 20 triệu USD (718 triệu baht) cho các dự án năng lượng sạch trong khu vực Mekong như một phần của Hợp tác Điện Mekong Nhật Bản-Hoa Kỳ (Japan-US Mekong Power Partnership (JUMPP)).

PTT ghi nhận rằng Thái Lan chịu thiệt hại của hạn hán, lũ lụt, và đợt nóng nghiêm trọng do việc phát triển thiếu kiểm soát ở thượng lưu sông.  Bà nói hành động dũng cảm không chỉ cần thiết để bảo vệ nguời dân và tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh nầy, nó cũng là một động cơ mạnh mẽ của tăng trưởng kinh tế.

“Ngoài 20 triệu USD đầu tư mà Hoa Kỳ đang làm cho năng lượng sạch trong khu vực Mekong, chúng tôi cũng dự trù thảo luận tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, việc cai quản tài nguyên thiên nhiên, trao quyền cho giới trẻ, và tham gia của quần chúng,” bà nói.

“Chúng tôi cũng sẽ thảo luận các cơ hội để phát triển kinh tế, doanh nghiệp và sáng kiến trong năng lượng sạch trong tương lai.”

No comments:

Post a Comment