Sunday, November 20, 2022

HÃY DÙNG CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT THÔNG MINH ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI THAY ĐỔI KHÍ HẬU, NỮA (BÌNH LUẬN)

[Let’s use smart tech solutions to deal with climate change, too (commentary)]

Ariel Stern – Bình Yên Đông lược dịch

Mongabay – 10 November 2022

 


·                    Một giải pháp quan trọng để sửa chữa hạ tầng cơ sở cũ kỹ để thích ứng thực tế thay đổi khí hậu là xây dựng thông minh hơn – không phải lớn hơn

·                    Khi nói đến chọn lựa kỹ thuật đúng để thực hiện, chúng ta nên tìm các giải pháp cung cấp các khả năng theo dõi, cảnh báo và báo cáo một cách bảo đảm

·                    “Các giải pháp thông minh hứa hẹn một thế giới hoàn toàn mới trong đó thay đổi khí hậu có thể được giảm nhẹ bằng cách nhận dữ kiện tức thời một cách tập thể từ năng lượng, các tiện ích nước và chất thải, các đô thị và các tổ chức [để] tìm và thực hiện các giải pháp làm nhẹ bớt các vấn đề liên quan đến thay đổi khí hậu,” một ý kiến mới lập luận

·                    Bài viết nầy là một bình luận.  Những quan điểm được bày tỏ là của tác giả không nhất thiết của Mongabay

 

Hoa kỳ được biết với một não trạng “lớn hơn thì tốt hơn”, nhưng khi nói đến việc xây dựng một hạ tầng cơ sở đối phó với thay đổi khí hậu, thái độ đó lỗi thời.  Giải pháp để sửa chữa hạ tầng cơ sở cũ kỹ là thật sự xây dựng thông minh hơn – không phải lớn hơn – nhất là khi áp dụng để diều chỉnh và xây dựng hạ tầng cơ sở để hỗ trợ các nỗ lực chống lại thay đổi khí hậu.

Các đô thị cần hành động để giữ cho thành phố và thị trấn của họ an toàn chống lại những hư hỏng hạ tầng cơ sở quan trọng như ngập lụt.  Thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng hạ tầng cơ sở mang nước trong nhiều cách, qua việc gia tăng và sụt giảm luomg75 mưa, mực nước biển cao hơn và nhiệt độ cao hơn.  Mỗi tình huống tạo áp lực đáng kể trên các hệ thống nước hiện tại, làm tăng rủi ro bị ô nhiểm nguy hạo cho sức khpe3 công cộng và an toàn nói chung.

Cho đến nay, không có cái nhìn vào tình trạng hiện tại của hạ tầng cơ sở và đề cải thiện, nó đòi hỏi dữ kiện được thu thập, sắp xếp và sử dụng một cách có ý nghĩa.  Tiến trình hiện nay đòi hỏi nhân viên tiện ích đi vào tại chỗ để thu thập dữ kiện và quản lý bất cứ vấn đề từ lúc đầu, nhưng khẩn cấp của các kỹ thuật thông minh đi trước thu thập dữ kiện để giảm nhẹ thay đổi khí hậu và thay thế các chọn lựa tốn kém như các nỗ lực kiểm tra dân số và thu thập thống kê.  Thuy nhiên, không phải tất cả các giải pháp kỹ thuật được tạo ra bằng nhau.

 

Người dân và doanh nghiệp đang dùng nhiều năng lượng hơn bao giờ, 

vì thế kỹ thuật được chọn sẽ cần được đưa ra trong số lớn nhiều hơn cái hiện có. 

[Ảnh: Israel Andrade]

 

Khi nói đến việc chọn đúng kỹ thuật để thực hiện, các khu vực thường tìm một giải pháp có khả năng theo dõi, thay đổi, và báo cáo trong một cách bảo đảm.  Điều nầy cung cấp các cơ sở với những dụng cụ cần thiết để cải thiện việc lấy quyết định và điều hành.

Xây dựng thông minh hơn

Quản lý hạ tầng cơ sở là một tiến trình bằng tay truyền thống với các tài sản tại chỗ ở các nơi xa xôi để thu thập tin tức mà không có khả năng để truyền tin tức, đòi hỏi các đô thị phải gởi các toán tiện ích đến tận nơi để thu thập, truyền hay sắp xếp dữ kiện.  Để tạo nên cải thiện thật sự trong môi trường, dữ kiện cần được đo đạc ở nơi và khi nào vấn đề xảy ra – tại chỗ.

Trong vài năm qua, kỹ thuật thông minh đã trở thành một trong những điều quan trọng nhất – nhưng hầu hết được hiểu – các kỹ thuật của thế kỷ.  Nói một cách đơn giản, kỹ thuật thông minh là sự nối kết của những vật thường ngày với internet để liên lạc giữa con người, tiến trình và mọi thứ.  Những dụng cụ nầy, như máy đo nhiệt độ, dụng cụ nhà bếp, và ngay cả xe cộ, chia sẻ và thu thập dữ kiện với sự can thiệp tối thiểu của con người nhờ vào việc tính toán rẻ tiền, mây, dữ kiện lớn và phân tích.

Thiết lập kỹ thuật thông minh và các dụng cụ tân tiến không đòi hỏi nối vào internet để thu thập, truyền, và sắp xếp dữ kiện cho các nhà điều hành tiện ích khả năng để lấy quyết định tốt hơn, dự trù các vấn đề và thời gian để sửa chữa, cũng như quy hoạch cho tương lai.  Cả hai có thể hợp tác trong việc vẽ ra một hình ảnh năng lượng rộng hơn cho tương lai, quản lý tiện ích, sản xuất chất thải, và nhiều nữa.  Dữ kiện đáng tin cậy có phẩm chất cao là chìa khóa để mở các mức hiệu quả và khả chấp mới.

Thông minh hơn như thế nào

Kỹ thuật và dữ kiện chưa bao giờ được tiếp cận nhiều hơn.  Kết quả là, quy hoạch đô thị có nhiều cơ hội hơn để mở rộng tiềm năng đầy đủ bằng cách đầu tư thời giờ và tài nguyên vào việc thu thập, theo dõi và phân tích dữ kiện chưa từng được thu thập.

·                     Thu thập dữ kiện: Thu thập dữ kiện và theo dõi rất quan trọng khi hiện đại hóa hạ tầng cơ sở để gia tăng sự uyễn chuyễn của tổ chức, sự nhanh nhẹn, và chịu đựng và cung cấp cái nhìn tức thời vào hệ thống.  Không có theo dõi thích hợp, không thể xác định khi nào có vấn đề với cơ sở.  Rất quan trọng để thực hiện các dụng cụ thông minh sắc bén lồng với Al (Thông minh nhân tạo) kết hợp với hạ tầng cơ sở hiện hữu của cơ sở.  Với cách nầy tất cả hệ thống có thể được nối với nhau trong 1 chỗ, do đó cho phép chúng được theo dõi có hiệu quả hơn.  Thí dụ, thành phố Cincinnati tìm cách biến đổi hạ tầng cơ sở nước thải từ hệ thống thời thế kỷ 19th thành một hệ thống thông minh có thể hiểu làm thế nào hệ thống hoạt động trong điều kiện thời tiết ướt và quản lý các điểm yếu.  Việc thu thập lưu lượng, mực nước, và dữ kiện mưa tức thời từ các vị trí ở xa làm tất cả khác đi trên thế giới: hệ thống nước thải năng động của Cincinnati hiện nay có thể điều chỉnh thích hợp với các sự kiện thời tiết dựa trên tin tức tức thời.

·                     Quản lý dữ kiện: Một diễn đàn duy nhất cũng có thể quản lý dữ kiện và gởi báo động liên quan đến bất cứ gián đoạn nào trong hệ thống.  Các cơ sở có thể thiết lập các báo động tự động khi một sự kiện châm ngòi xảy ra.  Thí dụ, Cincinnati thiết lập các cảm biến (sensor) sóng nhỏ để phát hiện mực nước và lưu lượng cung cấp báo động từ xa cho tiềm năng ngập lụt.  Báo động rất quan trọng trong việc hiểu biết làm thế nào thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến hạ tầng cơ sở và cho phép các tiện ích hiểu rõ hơn các vấn đề cần được giải quyết để giảm thêm thiệt hại và giữ an toàn cho cộng đồng.

·                     Sử dụng dữ kiện: Một mảnh quan trọng của hình ráp là dùng dữ kiện để báo cáo và phân tích.  Theo dõi là một tiến trình liên tục bắt đầu trước, trong khi và sau một sự kiện, thay đổi xảy ra khi sự kiện xuất hiện, nhưng báo cáo rất quan trọng trong việc cung cấp những cái nhìn và cho phép các đô thị chuẩn bị tốt hơn cho thay đổi khí hậu trong tương lai liên quan đến các sự kiện.  Báo cáo thông minh có thể cho thấy các chiều hứng giúp các cơ sở tiện ích hành động trước để chống lại các sự kiện thời tiết sắp xảy ra.

 

Một đồng hồ thông minh. [Ảnh: UK Office of Energy and Climate Change.]

 

Các giải pháp thông minh đã cung cấp nhiều cách để hỗ trợ cuộc chiến chống lại thay đổi khí hậu và các đô thị và tổ chứa đã lợi dụng ưu thế của chúng.  Với một giải pháp tổng thể, các cơ sở tiện ích có thể đáp ứng một cách an toàn và hiệu quả với bất cứ tình hình nào – bất chấp thời tiết.

Các giải pháp thông minh hứa hẹn một thế giới hoàn toàn mới trong đó thay đổi khí hậu có thể được giảm nhẹ bởi tập thể.  Bằng cách nắm được dữ kiện tức thời của năng lượng, nước và chất thải của các cơ sở tiện ích, các đô thị và tổ chức sẽ có thể tìm và thực hiện các giải pháp để giảm nhẹ các vấn đề liên quan đến thay đổi khí hậu.  Với quá nhiều dữ kiện ở trong tay của chúng ta, ôm chặt các khả dĩ kỹ thuật mới và tương lai chưa bao giờ có thể hơn.

No comments:

Post a Comment