Sunday, June 19, 2022

MRC THIẾT ĐẶT KỸ THUẬT THEO DÕI MỚI

(MRC installs new monitoring tech)

Phnom Penh Post Staff – Bình Yên Đông lược dịch

Phnom Penh Post – 9 June 2022

 

Đập Don Sahong nằm trong vùng Siphandone trong tỉnh Champasak của Lào.

[Ảnh: MRC]

 

Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) và các đối tác giới thiệu kỹ thuật mới để đo đạc nếu một dự án thủy học lớn sẽ có ảnh hưởng đến phẩm chất nước, dòng chảy và số cá của sông Mekong.

Trong một thông báo báo chí ngày 9 tháng 6, cơ quan liên chánh phủ nói họ đã thiết đặt 2 bộ dụng cụ mới để theo dõi mực nước và chủng loại cá ngày 7 tháng 6 ở đập Don Sahong nằm cách biên giới Lào-Cambodia không đầy 2 km về phía thượng lưu.

Bộ dụng cụ đầu tiên, MRC nói, sẽ theo dõi mực nước và phẩm chất nước ngay phía dưới đập và báo cáo nếu có bất cứ ảnh hưởng tai hại nào ảnh hưởng đến phẩm chất nước gần tức thời.  Tin tức nầy rất quan trọng đối với hàng triệu gia đình đánh cá và canh tác dựa vào Mekong.

MRC nói các đập thủy điện có thể gây xáo trộn sự yên lặng nơi cư trú của cá, và các công ty xây cất đập nay đang dự trù thiết lập thường xuyên một “đường cá đi” phức tạp như một phần của dự án để cho phép cá được nâng lên thượng lưu và hạ lưu nơi chúng thường sinh sản.  Tuy nhiên, chưa có chứng minh rằng đường cá đi ở Don Sahong hoạt động như mong đợi.

“Hệ thống gắn thẻ mới nầy sẽ cung cấp bằng chứng đó, vì nó theo dõi sự di chuyển của cá lên xuống của vài đường cá đi hay đường cá, gồm có lòng lạch Hou Sadam và Hou Xangpheuk, mà nhà phát triển đập đã điều chỉnh,” MRC nói.

Anoulak Kittihoun, CEO của Văn phòng MRC, nói các chánh sách hữu hiệu đòi hỏi dữ kiện chính xác và nó rất quan trọng để MRC hiểu nếu và làm thế nào đập ảnh hưởng dòng nước và phẩm chất và nếu đường cá đi hoạt động.

“Rồi, nếu cần, chúng tôi đề nghị các biện pháp thích hợp cho đập để điều chỉnh viêc điều hành,” ông được trích trong bản tuyên bố.  “Những điều được tìm thấy và đề nghị cũng được thực hiện cho các đập tương tự, để họ có thể xây một đập không chỉ để sản xuất điện, nhưng cũng hoạt động hài hòa với sinh kế của người dân – qua tài nguyên thủy sản và các hệ sinh thái sông khác.”

Kể từ khái niệm trong năm 1985 về Hệ thống Theo dõi Phẩm chất Nước (Water Quality Monitoring Network (WQMN)), MRC bị giới hạn kỹ thuật để theo dõi phẩm chất nước bằng tay, trên căn bản hàng tháng.  Dữ kiện đó được đệ trình 1 lần vào cuối năm mà không có cảnh báo về những thay đổi bất ngờ trong phẩm chất nước.

“Nó rất quan trọng cho tất cả chúng ta để biết mối liên hệ giữa những thay đổi trong mực nước và phẩm chất nước càng nhanh càng tốt,” Chanthanet Boualapha, thứ trưởng tài nguyên thiên nhiên và môi trường Lào, nói.  “Trạm nầy nằm ở vị trí thuận lợi kỹ thuật để theo dõi điều nầy, cũng như có hiệu quả kinh tế, vì cả hai loại dụng cụ có thể nằm trong 1 nhà.  Vị trí có thể đến quanh năm, rất dễ cho các cơ quan liên hệ bảo trì nó.”

Theo MRC, có trên 40 triệu người có liên hệ tích cực với thủy sản thương mại sông, nhưng số cá đánh được đang giảm.

.

No comments:

Post a Comment