Tuesday, October 5, 2021

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN NAM OU DO CÔNG TY TRUNG HOA PHÁT TRIỂN BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

 

(Nam Ou hydropower project developed by Chinese firm in Laos starts full operation)

Xinhua – Bình Yên Đông lược dịch

The Star – 30 September 2021

Đập Nam Ou 7 trên Nam Ou ở Lào. [Ảnh: Hobomaps]

 

Vientiane – Một buổi lễ đã được tổ chức ở đây hôm Thứ Ba (28 tháng 9) để bắt đầu việc sản xuất điện của tất cả 7 nhà máy của Dự án Thủy điện Nam Ou do Công ty Xây dựng Điện Trung Hoa (Power Construction Corporation of China (PowerChina)) phát triển.

Bộ trưởng Năng lượng và Hầm mỏ Daovong Phonekeb của Lào nói tại buổi lễ rằng dự án Nam Ou mang tầm quan trọng chiến lược trong việc phát triển kỹ nghệ điện của quốc gia, một dự án năng lượng sạch đại qui mô sẽ đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế và xã hội ở Lào.

Bộ trưởng Lào ca ngợi các kỹ sư của PowerChina đã vượt qua ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những khó khăn khác và hoàn thành việc xây cất toàn thể dự án với trách nhiệm cao.  Ông hy vọng rằng tất cả các bên sẽ duy trì việc hợp tác chặt chẽ để bảo đảm việc điều hành an toàn và ổn định của tất cả trạm thủy điện.

Li Zhigong, tổng lãnh sự Trung Hoa ở Luang Prabang, nói trong diễn văn của ông rằng dự án Nam Ou là một biểu lộ quan trọng của sự đồng thuận chiến lược phát triển của 2 quốc gia và việc thực hiện các ưu thế hỗ tương giữa Trung Hoa và Lào.

Dự án nắm vững nguyên tắc phát triển kinh tế địa phương và sinh kế của người dân, và giúp làm giảm nghèo khó ở Lào, ông nói.

Đồng thời, dự án thực hiện nghiêm chỉnh khái niệm phát triển xanh, cũng như để làm dễ dàng việc kỹ nghệ hóa, hiện đại hóa và phát triển độc lập của Lào, nhà ngoại giao Trung Hoa nói.

Wang Bin, tổng quản đốc của PowerChina, nói rằng dự án Nam Ou được chia thành 7 nhà máy thủy điện nhưng chỉ có một nhà máy ở trên được xây với hồ chứa lớn, giúp thực hiện phần lớn các mục tiêu sinh thái, xã hội và kinh tế của việc phát triển.

Buổi lễ được tổ chức đồng thời qua video ở văn phòng của PowerChina ở Beijing (Bắc Kinh), trung tâm điều hành và bảo trì ở Luang Prabang, và nhà máy thủy điện Nam Ou 7 được hoàn tất sau cùng ở thượng Lào.

Chuỗi dự án thủy điện Nam Ou, do PowerChina phát triển qua Sáng kiến Vành đai và Con đường và cũng là dự án đầu tiên của công ty Trung Hoa đạt được quyền phát triển toàn thể một lưu vực sông trong quốc gia, được đánh giá cao bởi chánh phù Trung Hoa và Lào và người dân.

Dự án trên Nam Ou, một phụ lưu lớn nhất của sông Mekong ở Lào, được phát triển trong 2 giai đoạn, với tổng số công suất thiết kế là 1.272 MW và sản lượng điện trung bình hàng năm là 5 tỉ KWh.

Dự án Nam Ou, với mức đầu tư khoảng 2,8 tỉ USD từ công ty của Trung Hoa, sẽ được chuyển giao cho chánh phủ Lào sau 29 năm điều hành.

 

.

No comments:

Post a Comment