Monday, March 1, 2021

Nhật cấp 2,9 triệu USD cho hệ thống giám sát sông Mekong của MRC

 2021-03-01

Quang cảnh sông Mekong giáp ranh giữa Thái Lan và Lào, nhìn từ phía Thái Lan. 

Ảnh chụp ngày 29/10/2019 tại Nong Khai, Thái Lan.

Nhật Bản tài trợ Ủy hội Sông Mekong 2,9 triệu USD nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực.

Ủy hội Sông Mekong (MRC) thông báo tin vừa nêu ngày 26 tháng 2 và được truyền thông trong cũng như ngoài nước loan đi ngay sau đó. Cụ thể, nguồn tài trợ sẽ trải dài qua bốn năm, từ năm 2021 đến 2024. Mục đích giúp tăng cường khả năng giám sát và đánh giá môi trường sông của Ủy hội Sông Mekong và các nước thành viên, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, cũng như giúp các nước này thích ứng với những biến đổi hiện nay.

Theo kế hoạch, các hoạt động chính được tài trợ bao gồm cải thiện mạng lưới quan trắc sông và khả năng dự báo, và thiết lập các trạm quan trắc mới trên sông Mekong. Khoản tài trợ này cũng sẽ được sử dụng để cải thiện thông tin công khai về lũ lụt và hạn hán thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến để đảm bảo các cộng đồng và chính quyền địa phương nhận được thông tin kịp thời để thực hiện các biện pháp giảm thiểu phù hợp.

Sông Mekong và các phụ lưu của là nguồn sinh kế cho gần 70 triệu người ở hạ lưu vực sông Mekong. Các quốc gia trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đã phải hứng chịu mực nước thấp kỷ lục dọc theo sông Mekong vào năm 2019 và 2020 và sinh kế của người dân tại Lào, Campuchia và Việt Nam bị gián đoạn.

Từ năm 2019, nguồn nước dòng sông đã bị giảm lưu lượng nước đáng kể do việc xây dựng các đập thủy điện trên thượng nguồn ở Lào và Trung Quốc.

SOURCE:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/internationalnews/japan-provides-usd-2-9-mil-to-mrc-mekong-monitoring-system-03012021072155.html?fbclid=IwAR3wBbJTvz3b5tOzfZXEcf07rx4qEJeW7CmRwqX_wcJlZ0ko1bIA8t4BdvA

.

No comments:

Post a Comment