Thursday, October 15, 2020

Video Clip: Chính phủ VNCH cứu trợ trận lụt lịch sử miền Trung năm 1964

 


.

No comments:

Post a Comment