Sunday, July 1, 2018

Lào thông báo kế hoạch xây đập thứ tư trên dòng chính sông Mê Công


14/06/2018 
 
Hôm nay, Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công (MRC) cho biết đã nhận được thông báo chính thức từ Chính phủ Lào về việc thực hiện quy trình tham vấn trước đối với dự án thủy điện Pak Lay.
Theo MRC, Ban thư ký Uỷ ban sông Mê Công Lào ngày 13/6/2018 đã đệ trình bản mô tả chi tiết dự án để MRC xem xét và thông báo cho các nước thành viên MRC theo yêu cầu của Hiệp định Mê Công năm 1995. Đây là dự án thứ tư được Lào thông báo với MRC sau thủy điện Xayaburi, Don Sahong và Pak Beng.
Theo kế hoạch, thủy điện Pak Lay được xây dựng tại tỉnh Xayaburi thuộc Bắc Lào. Đây là thủy điện không điều tiết, hoạt động liên tục quanh năm với công suất 770 MW.

Bản đồ đập thủy điện trên sông Mê Công

Ban thư ký MRC trong vòng một tháng sẽ rà soát và xác minh tính đầy đủ của tài liệu trước khi chuyển giao cho Ủy ban Liên hợp của MRC (JC), một cơ quan gồm đại diện của bốn nước thành viên MRC.

Thủy điện Pak Lay dự kiến ​​bắt đầu xây dựng vào năm 2022 và hoàn thành vào năm 2029. Hoạt động thương mại được lên kế hoạch triển khai ngay sau khi công trình hoàn thành.
Thông báo, Tham vấn và Thỏa thuận trước (PNPCA) là một phần các thủ tục của MRC về hợp tác về sử dụng nước của dòng chính Mê Công. Theo thủ tục này, bất kỳ dự án cơ sở hạ tầng nào sử dụng nước dòng chính trong mùa khô trong cùng một lưu vực, cũng như trong mùa mưa giữa hai lưu vực phải trải qua quá trình tham vấn trước. Các dự án được áp dụng bao gồm phát triển thủy lợi và thủy điện quy mô lớn có thể gây ra những tác động đáng kể đến môi trường, dòng chảy và chất lượng của dòng chính sông Mê Công. 

Trong quá trình tham vấn trước, với sự hỗ trợ kỹ thuật và hành chính từ Ban thư ký MRC, các nước thành viên MRC sẽ xem xét các khía cạnh kỹ thuật của dự án, đánh giá bất kỳ tác động xuyên biên giới nào đối với môi trường và sinh kế với các cộng đồng ven sông. Mục tiêu của PNPCA là các nước thành viên MRC đạt được thỏa thuận về cách thức mà dự án sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phê duyệt hoặc từ chối dự án được đề xuất. Quá trình này thường kéo dài sáu tháng và có thể mở rộng theo quyết định của Ủy ban Liên hợp MRC. MRC cho đến nay đã trải qua ba trường hợp tham vấn trước với các dự án thủy điện Xayaburi, Don Sahong và Pak Beng.

Bạch Dương
Source:No comments:

Post a Comment