Thursday, May 6, 2021

Gạo ngon ST25 bị nhượng bản quyền cho Nhà nước

 

RFA
2021-05-06

Một nông dân trên ruộng lúa ở Vĩnh Phúc hôm 20/2/2020- Photo: RFA

Gạo ST25 của ông Hồ Quang Cua được công nhận là gạo ngon nhất thế giới 2019 nay nhượng bản quyền giống cho Nhà nước Việt Nam.

Truyền thông Nhà nước ngày 6/5 cho biết đây là mong muốn "từ lâu" của người sáng tạo giống lúa này, ông Hồ Quang Cua.

Tin nói ông Cua cho biết lý do nhượng bản quyền giống cho Nhà Nước là vì vấn đề quản lý giống hiện nay rất phức tạp và tình trạng gạo nhái, gạo giả nhiều nên giao cho Nhà nước bản quyền giống sẽ "thuận tiện" hơn.

Ông Hồ Quang Cua được trích lời nói rằng ông bỏ tâm huyết nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo nên chỉ muốn nhượng lại cho Nhà nước phát triển cho tốt, chứ một mình doanh nghiệp tư nhân không làm nổi.

Người sáng tạo giống gạo ST25 cho biết trước đó đã đăng ký bảo hộ thương hiệu này tại thị trường Mỹ và Úc. Việc đăng ký tại những thị trường khác cũng đang được Tập đoàn PAN tiến hành.

Một luật sư Đoàn Luật sư Hà Nội nói việc nhượng giống lúa tương tự chuyển nhượng đối với giống cây trồng, bằng hình thức ký hợp đồng và văn bản xác nhận.

Báo Nhà nước chưa đưa thông tin chi tiết Nhà nước sẽ chi cho việc nhượng bản quyền gạo ST25 là bao nhiêu.

SOURCE:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/st25-good-rice-is-licensed-to-the-state-05062021092850.html?fbclid=IwAR0QRGaVvhctebcaH3rEw9Z2rqv5qteyhAFhoaf1QD4tVbHyco3cg

No comments:

Post a Comment