Wednesday, November 4, 2020

Bão lụt miền Trung tháng 10, 2020 & Challenge Me - Hãy Thách Thức Tôi

Trong ngôi làng lở đất, còn nhiều nạn nhân chưa tìm thấy [Phần 1]


Hạ huyệt giữa núi rừng [Phần 2] Từ nơi lở đất Quảng Nam


 

No comments:

Post a Comment