Wednesday, November 4, 2020

Bão lụt miền Trung tháng 10, 2020 & Thành Nguyên- Kết nối yêu thương

 

Những nạn nhân trong vụ sạt lở ở Nam Trà My Quảng Nam. Người trong cuộc nói gì?

 

Lạnh người con đường dẫn tới Nam Trà My, Quảng Nam, núi sạt lở khắp nơi

 

Sạt lở kinh hoàng khi vào hỗ trợ cho những nạn nhân ở Nam Trà My, Quảng Nam


No comments:

Post a Comment