Monday, February 8, 2021

NGƯ DÂN TONLE SAP NÓI SẢN LƯỢNG CÁ TỤT GIẢM LÀ DO YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG

 (Tonle Sap fishermen claim a decline in fishing yield due to environmental factors)

Rhea Mae Soco – Bình Yên Đông lược dịch

Khmer Times – February 4, 2021

Khu Dự trữ Sinh quyển Tonle Sap ở tỉnh Kampong Thom, Cambodia.

[Ảnh: UNESCO]

Một số ngư dân sống trong các vùng cốt lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Tonle Sap trong tỉnh Kampong Thom nói rằng sản lượng cá tụt giảm trong 3 thập niên qua là do mực nước thấp trong mùa mưa, cháy rừng trong mùa khô và thay đổi khí hậu.

Điều nầy được đưa ra trong phiên họp mới đây giữa Bộ Môi trường, đại diện của UNESCO, các giới chức liên hệ và thành viên của cộng đồng Boeng Tonle Chhmar và Stung Sen, để thảo luận về việc duy trì tài nguyên của hồ và cải thiện cuộc sống ở địa phương.

“Trong khi tiếp xúc với ngư dân và thành viên của Cộng đồng Vùng được Bảo vệ (Community Protected Area (CPA)) ở Balot, xã Peam Bang, tham dự viên cho biết có sự tụt giảm trong số cá đánh được.  Đánh cá là nghề nghiệp chánh của các cộng đồng trong và chung quanh các vùng cốt lõi, càng ngày càng bị tổn thương vì cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên,” UNESCO cho biết trong một thông cáo báo chí.

Thông cáo nói thêm rằng giới chức tỉnh Kampong Thom thừa nhận sự cần thiết để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, củng cố các cộng đồng đánh cá và thích ứng với thay đổi khí hậu như một phần của kế hoạch của tỉnh.  Tuy nhiên, có nhu cầu để nâng cao khả năng và phương tiện của giới chức và các bên liên hệ ở địa phương để bảo đảm việc thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

Khu Dự trữ Sinh quyển Tonle Sap là một vị trí giáo dục được quốc tế công nhận để phát triển khả chấp được liệt kê như một trong Hệ thống Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới năm 1997 của UNESCO.

“Cùng với việc gia tăng tuần tra và theo dõi các vùng cốt lõi, nó rất quan trọng để tăng cường các cơ chế phối hợp giữa các tổ chúc khác nhau để ngăn chận các hoạt động trái phép và tăng cường khả năng khuyến khích lối quản lý có hiệu quả dựa trên các giải pháp khoa học vững chắc,” UNESCO tuyên bố.

Tonle Sap được ghi nhận là đang đối mặt với nguy cơ gia tăng về suy thoái môi trường, mất mất nơi cư trú và sử dụng bừa bãi tài nguyên thiên nhiên trong thời gian gần dây.

Khu Dự trữ Sinh quyển UNESCO, được thiết lập bởi Sắc lệnh của Hoàng gia năm 2001, là một hệ sinh thái đặc thù, có tính đa dạng sinh học phong phú và cung cấp giá trị văn hóa và kinh tế-xã hội đáng kể cho Cambodia.

Nó được nối với hệ thống sông Mekong, qua nhịp lũ hàng năm khiến cho hồ Tonle Sap phình ra gần 4 lần trong mùa mưa.

Trong khi đó, Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC)) và Viện Phát triển Triều Tiên (Korea Development Institute (KDI)) phát động Chương trình Chia sẻ Kiến thức thứ 2nd cho 2020-2021 ngày hôm qua, để nâng cao việc theo dõi hạn hán và lũ lụt, tiên đoán và quản lý, và phổ biến tin tức của MRC.

Giám đốc Điều hành MRC người Cambodia, An Pich Hatda, nói: “Chương trình Chia sẻ Kiến thức thứ 2nd đến vào lúc vô cùng quan trọng khi khu vực Mekong đang đối mặt với các nguy cơ gia tăng của hạn hán và lũ lụt, các hoạt động phát triển và thay đổi khí hậu.”

.

No comments:

Post a Comment