Saturday, September 16, 2017

PNPCA: Từ Xayaburi tới Pak Beng ... and more....Từ Xayaburi tới Pak Beng

Mặc dù không có sự đồng thuận hoàn toàn của bốn quốc gia thành viên MRC trong quá trình tham vấn, Dự án thủy điện Xayaburi và Don Sahong vẫn được khởi công theo kế hoạch. Sau hai dự án này, Quy trình Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA) kéo dài 6 tháng đối với dự án thủy điện thứ ba là Pak Beng chính thức bắt đầu vào ngày 20/12/2016. Và cũng như các cuộc tham vấn với hai dự án thủy điện dòng chính trước đó, không có chỉ dấu nào cho thấy thủ tục này của Hiệp định Mê Công 1995 được triển khai một cách thực chất và có ý nghĩa. Điều này đã đẩy những người dân sống ven sông Mê Công, những người sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc xây dựng những công trình này ra ngoài lề của hoạt động phát triển. Âm nhạc sử dụng trong video do Youtube cung cấp: Golden days; Time Stops Lasting Hope của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/...) Nguồn: http://incompetech.com/music/royalty-... Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

A view from above - Pak Beng Hydropower Project

The clip was produced for the 2nd Regional Stakeholder Forum on Pak Beng Hydropower Project in May 2017. It aims at providing participants a view on the actual project site: its location, environment and conditions... Information about the event can be found at https://goo.gl/fcWbK9 Information about the Pak Beng hydropower project can be found at https://goo.gl/ZmKE99
Music
"The Way" by Zack Hemsey Listen ad-free with YouTube Red

Lao Mekong Pak Beng HPP Introduction Video

The Pak Beng hydropower project is proposed on the Mekong mainstream in the northern territory of Lao PDR. The run-of-river project with capacity of 912 MW and the average annual generation of 4,775 GWh is expected to produce power for domestic supply and export. The dam is located between the Jinghong hydropower project in China and the Xayaburi hydropower project in Laos.

Slow boat to Pak BengNo comments:

Post a Comment