Monday, June 12, 2017

Map: Đập thủy điện mang tên Xe-Pian Xe-Namnoy ở tọa độ 15.043593 106.562952Đập thủy điện mang tên Xe-Pian Xe-Namnoy ở tọa độ 15.043593 106.562952


Photo: Xe-Pian Xe-Namnoy by LymHa
***

Bài viết liên quan:No comments:

Post a Comment