Sunday, June 27, 2021

SÔNG MEKONG BẮT ĐẦU CHẢY VÀO HỒ TONLE SAP

 (Mekong River begins to flow into Tonle Sap Lake)

Rasmei News – Bình Yên Đông lược dịch

Khmer Times - June 17, 2021


Sông Mekong đã bắt đầu chảy vào hồ Tonle Sap hôm Thứ tư sau khi mực nước ở Chaktomuk [hợp lưu của sông Mekong và Tonle Sap] dâng lên 2,76 m.

Ở tỉnh Kratie và Kampong Cham, mực nước đã dâng lên khoảng 1 m một ngày.

Mao Hak, Viên chức Thủy học của Bộ Thủy lợi và Khí tượng (MOWRAM), nói với truyền thông địa phương ngày hôm qua rằng sông Mekong đã bắt đầu chảy ngược vào hồ Tonle Sap vào ngày 16 tháng 6 sau khi mực nước ở Trạm Thủy học Tonle-Bassac-Chaktomuk đo được 2,76 m.

Viên chức nói rằng nước bắt đầu chảy vào hồ Tonle Sap vào lúc nầy, giống như trung bình nhiều năm và điều nầy rất thuận lợi cho cá để đẻ trứng.  Thông thường, sông bắt đầu chảy vào hồ Tonle Sap vào đầu hay cuối tháng 6 nhưng thường vào giữa tháng 6.

Trong tỉnh Kratie, mực nước được dự trù dâng lên trong ngày hôm nay và ngày mai ở Kampong Cham và sẽ dâng từ từ ở các trạm phía dưới.

Theo MOWRAM, vào ngày 19 tháng 6 năm 2021, trong tỉnh Stung Treng, mực nước có thể đạt đến 5,40 m, trong lúc ở tỉnh Kratie, mực nước có thể đạt đến 11,99 m, ở Kampong Cham mực nước có thể đạt đến 6,16 m, ở Phnom Penh mực nước có thể đạt đến 3,51 m, ở Neak Leung mực nước có thể lên đến 2,48 m, ở Tonle Bassac và Koh Khel, mực nước có thể lên đến 3,47 m và ở Tonle Sap, Prek Kdam mực nước có thể lên đến 2,42 m.

Ước tính đầu tiên của mực nước ở Trạm Thủy học Tonle-Bassac-Chaktomuk cho mùa mưa 2021 của MOWRAM là 9,30 m có thể đưa đến lụt trung bình đến nặng nề.

.

No comments:

Post a Comment