Sunday, June 27, 2021

MỰC NƯỚC SÔNG MEKONG TĂNG VỌT VÌ MƯA NHƯ TRÚT NƯỚC

 (Mekong River water levels see big jump due to torrential rain)

Mekong River Commission Secretariat – Bình Yên Đông lược dịch

Mekong River Commission – June 18, 2021


Vientiane, Lao PDR, 18 June 2021 – Mực nước của hạ lưu sông Mekong đã tăng lên đáng kể trong 7 ngày qua, nhưng ở một số nơi, mực nước sẽ giảm nhẹ trong 5 ngày sắp tới, Văn phòng Ủy hội Sông Mekong (Mekong River Commission (MRC) Secretariat cho biết.

Mưa lớn trên khắp khu vực Mekong bắt đầu từ đầu tháng 6 đã góp phần cho mực nước dâng, với mực nước đo được ở hầu hết các trạm thủy học ở trên mức trung bình nhiều năm, theo dữ kiện mưa và mực nước mà MRC quan sát.

“Khu vực nhận được khoảng 60% nhiều hơn lượng mưa trung bình trong tháng nầy khi so sánh với cùng thời gian trong năm 2019 và 2020,” Tiến sĩ Lâm Hùng Sơn, Trưởng Trung tâm Quản lý Lũ lụt và Hạn hán Khu vực của Văn phòng MRC, nói, lưu ý rằng mưa sẽ thấp hơn trung bình trong tháng 7 và khoảng trung bình trong tháng 8 và 9.

Ông nói thêm rằng vì giông nhiệt đới Koguma, nhiều nơi ở Lao PDR bị lũ quét hồi cuối tuần qua, gây đất chuồi và thiệt hại tài sản ở nhiều nơi.

Mực nước ở Chiang Saen, Thái Lan, trạm thủy học trên cùng của LMB (Lower Mekong Basin (Hạ Lưu vực Mekong)) tăng từ 3,14 m đến 4,52 m từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 6, tăng 1,38 m.  Trong 5 ngày tới, mực nước được dự đoán sẽ giảm khoảng 0,15 m.

Ở trạm Chiang Khan, Thái Lan, hạ lưu của đập Xayaburi ở Lao PDR, mực nước tăng vọt đến 9,23 m từ 5,67 m trong cùng thời gian.  Nhưng mực nước được tiên đoán sẽ hạ xuống trong 5 ngày sắp tới khoảng 0,60 m.

Trong lúc đó, ở thủ đô Vientiane của Lao PDR, mực nước tăng vọt trên 3,50 m trong tuần qua nhưng được dự đoán sẽ giảm khoảng 0,70 m trong 5 ngày sắp đến.  Từ Nakhon Phanom, Thái Lan đến Pakse, Lao PDR, mực nước dâng trên 2,50 m nhưng sẽ giảm khoảng 0,60 m trong cùng thời gian.

Ở Cambodia, mực nước trong đoạn sông từ Stung Treng đến Neak Luong ở Prey Veng đã gia tăng 0,65 trong cùng thời gian.  Trong 5 ngày sắp đến, mực nước được tiên đoán sẽ dâng thêm 0,60 m.

Ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bao gồm Tân Châu trên sông Tiền và Châu Đốc trên sông Hậu, mực nước dao động gần mức trung bình do ảnh hưởng của thủy triều.

Ở các nơi khác, lưu lượng ở trạm thủy học Jinghong (Cảnh Hồng), Trung Hoa trên Thượng Lưu vực Mekong dao động nhẹ trong cùng thời gian.  Điều nầy tiếp theo những thay đổi nhanh chóng từ giữa và cuối tháng 5, với mực nước trung bình giảm 1,33 m một ngày.

MRC tiếp tục theo dõi mực nước trên khắp khu vực Mekong giữa lúc thời tiết thất thường.

 .

No comments:

Post a Comment