Saturday, December 3, 2016

Đọc lại sách xưa: NÓI VỀ MIỀN NAM - TÌM HIỂU ĐẤT HẬU GIANG (Sơn Nam)


Nói về Miền Nam. Tác giả Sơn Nam. 

Nhà xuất bản Lá Bối. 1967


.

Tìm hiểu đất Hậu Giang. Tác giả Sơn Nam. 

Nhà xuất bản Phù Sa. 1959


.
 

No comments:

Post a Comment