Monday, October 3, 2016

Photos: Giống lúa ĐÀI THƠM 8 ở Khánh Lâm 1. U Minh. Cà mau - Máy bơm nước


HÌNH CHỤP THÁNG 10, 2016


Photo 1:Photo 2:Photo 3:


Photo 4:


Photo 5:


Photo 6:


Photo 7:


Photo 8:


Photo 9:


Photo 10:


Photo 11:


Photo 12:


Photo 13:


BONUS: Máy bơm nước

No comments:

Post a Comment