Saturday, October 15, 2016

Chuyển nước trong Hạ lưu vực sông Mê Kông & áp lực lên Đồng bằng sông Cửu Long (PanNature) - Nguyễn Nhân Quảng 2016

.

Với sự hỗ trợ và tổ chức của Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), tháng 5/2016, một chuyến khảo sát thực địa Hạ lưu vực sông Mê Kông đã được thực hiện tại Campuchia và một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan. Chuyến đi nhằm tìm hiểu thực trạng và kế hoạch sử dụng nước sông Mê Kông với nỗ lực mở rộng diện tích tưới phục vụ phát triển nông nghiệp tại Campuchia và Thái Lan trong mối liên hệ với tình trạng hạn hán và giảm lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhóm khảo sát đã tìm hiểu về dự án tưới Vaico tại Campuchia và một số dự án lấy nước trong lưu vực Mê Kông ở vùng Đông Bắc Thái Lan, gặp gỡ và phỏng vấn đại diện một số viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Kông, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng địa phương.

Báo cáo này được tổng hợp từ kết quả chuyến đi, có bổ sung một số thông tin liên quan tới phát triển nông nghiệp và nhu cầu tưới tiêu tại các vùng liên quan trong Hạ lưu vực sông Mê Kông, đồng thời đưa ra một số nhận xét ban đầu cùng với kiến nghị về các hoạt động mà Việt Nam cần xem xét trong hợp tác Mê Kông. Do giới hạn của chuyến khảo sát, báo cáo không bao gồm các nội dung khác như chuyển nước ra ngoài lưu vực và phát triển thủy điện trên sông Mê Kông.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ tài chính cho chuyến khảo sát và việc xuất bản báo cáo này. Đặc biệt, xin cảm ơn các thành viên nhóm khảo sát, các đối tác, cơ quan chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu và người dân địa phương ở Campuchia, Thái Lan, Việt Nam đã chia sẻ thông tin, đóng góp ý kiến nhằm giúp chúng tôi hoàn thiện báo cáo.


Xin đọc bài viết trong Link dưới đây:
https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzdml4elozMFBWbWM/view?usp=sharing

 

No comments:

Post a Comment