Sunday, April 3, 2016

Youtube: Giam hãm dòng Mekong, Trung Quốc có thể gây bất ổn toàn cầu
Published on Mar 17, 2016

Hàng loạt đập thủy điện Trung Quốc xây dựng trên sông Mekong làm thay đổi nghiêm trọng dòng chảy, có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực thế giới.

No comments:

Post a Comment