Wednesday, April 6, 2016

Bộ ảnh giúp bạn hiểu rằng nước rất quan trọng (14 Photos)


Nước là ngọn nguồn của sự sống, đây là điều mà ai cũng hiểu nhưng điều duy nhất họ không hiểu lại là ngọn nguồn sự sống ấy đang dần dần cạn kiệt.  

Nơi sự sống sinh sôi đang lâm nguy vì thiếu nước

Không có nước, không có sự tồn tại của con người và vạn vật.

Khi nước dần biến mất trên Trái Đất này thì chút còn lại dẫu bẩn cũng trở thành quý hiếm.

Đói, khát và cái chết

Đàn gia súc tại vùng hạn hán California.(Ảnh: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Bangladesh cũng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước. Chúng ta có thể sống mà không có nước?

Bé gái Pakistan trong cuộc khủng hoảng nước. Nước càng vơi, hy vọng sống càng mong manh. Khi ấy mọi thứ thành vô nghĩa nếu bạn không có nước. (Muhammed Muheisen/Associated Press)

Chúng tôi đang thiếu nước, còn bạn? Hãy trân quý những gì bạn đang có.

Chúng tôi khát.

Chúng tôi đang tuyệt vọng.

Bạn có hiểu sự khốn cùng mà chúng tôi đang phải đối mặt?

Đừng đẩy nhân loại chúng ta vào tình cảnh như thế này.

Vì nước …

Hành trình vì sự sống.

SOURCE: Tinh Hoa

No comments:

Post a Comment